Samen naar een gezonder aanbod op scholen

Op woensdag 27 maart 2019 vond de voorjaarsbijeenkomst van JOGG, Jongeren Op Gezond Gewicht, plaats. Er werd flink gediscussieerd door ondertekenaars van het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen (2016-2020) over de toekomst van dit Akkoord. Ook wij als ondertekenaar waren aanwezig bij deze inspirerende ochtend en we mochten een mooie oorkonde in ontvangst nemen.

In 2017 had 22% van de scholen die geholpen werden door cateraars binnen het Akkoord een Schoolkantine Schaal. In 2018 is dat gestegen naar 41%.

Het Akkoord
JOGG is beheerder van het Akkoord ‘Gezonde Voeding Op Scholen’. Inmiddels werken 670 schoollocaties met een cateraar die het Akkoord heeft getekend. Het doel van het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen is dat cateraars en leveranciers hun verantwoordelijkheid nemen in het realiseren van een gezondere omgeving op school aan de hand van de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum.

Verbeteren in de toekomst
Tijdens de voorjaarsbijeenkomst werd er een zeer waardevolle discussie gevoerd over de toekomst van het Akkoord. Alle partijen van het Akkoord blijven zich in de toekomst richten op een gezond aanbod in de schoolkantine. Daarnaast is er brede steun om het Akkoord te verlengen. JOGG geeft aan dat dit de belangrijkste argumenten hiervoor waren: de bindende afspraken plus objectieve en externe monitoring hiervan door het Voedingscentrum, de associatie met het Akkoord als een soort ‘keurmerk’, de onderlinge samenwerking en bijeenkomsten (samen werken aan een goed doel). Het verbeteren van het Akkoord zit onder andere in het betrekken van scholen/onderwijsraden, het gezonder maken van de omgeving rondom scholen en meer als merk naar buiten treden.

Top